Poutnická povídka pro pozorné příjemce

04.01.2021

pětiminutovka


Pohublý poutník Petr putuje po písečné poušti. Pata předhání patu, příležitostně Petr popobíhá, protože pospíchá. Proč poloztracený poutník pospíchá? Protože potřebuje pít, přeci.

Pysk poutníkův pomalu praská. Pro popraskaný pysk při potřebě pít při pochodu přidává. Přidává pěkně poctivě, přičemž poutníkova potřeba pít proto přichází proklatě palčivě. Petr plive písek, plive prach, přísně pičuje, protože písek přirozeně pálí. Popravdě – pálí pekelně, poušť přináší přeháňky poměrně poskrovnu... 

Pojednou pomatenec pomalu pohlédne přes pouštní písečný příkop, přičemž podiven pronese: "Proboha, Pavle!"

Překvapený Pavel pootočí paty pro pohyb proti proudu předchozího pochodu, projde písečným příkopem, předstoupí před pradávného přítele Petra: "Proboha, Petře!" Potom připojuje: "Působíš pomateně." Pavlovou přítomností příjemně překvapený Petr posléze povídá: "Pravda pravdoucí, působím pomateně, protože po pěti pátcích pochodu potřebuju pít." Poutník Pavel paralelně přikývnutím přiznává podobnou potřebu, Petrovi poměrně přesně porozuměl.

Pár pospolu prosebně pátrá po pití. Pradávní přátelé putují pouští, potřebují pít, plivou písek, plivou prach. Při průběhu pouštní pouti přichází prostor pro podivnou představivost. Pohublý padesátikilový Petr podléhá pod potřebou pít psychickým představám: "Po...podívej...Prozřetelnost...podí..." praví pomalu, přerývaně. "Prskáš plky, pomatenče..." povzdychává potichu pragmatik Pavel.

Problém předchází problému poměrně pravidelně. Příklad – při pochodu pálivý písek poškozuje pokožky pat poutníků. Prostě prekérní patálie, protože pro pochod pořádně pracující paty prostě potřebujete.

Pátrání po pomoci pokračuje, potácivý poutník Petr píše pořadím páté pondělí podivné procházky pouští. Panečku, pašák pěšák – přepírá pokušení padnout, pořád postupuje. Přítel Pavel přes problematiku procházkového prostředí pro pokročilé přece pořád přemýšlí pozitivně. Překvapivě pak pojednou provolává: "Pohlédni, Petře, potok!" Potřebná pomoc pro překonání problému přece přišla. Pánbůh pravděpodobně připustil palčivou potřebu poutníků pít.

Pánové pokorně poklekávají před potůček posledními po pití prahnoucími pohyby. Pragmatik Pavel pije poměrně pohodlně proti proudu, pomatený Petr pije poněkud problematičtěji po proudu. Poutníci přece přežili – potlesk pro pány.

PS: Petra, pohřešovaného pracovníka podniku přinášejícího přibližné popisy pouštních prostor, podnikoví pohlaváři pro pozbytou přítomnost při pracovních poradách posledních pěti pátků propustili.